Zaproszenie na wieczór poświęcony Ryszardowi Kapuścińskiemu

wpis w: Uncategorized | 0

zaproszenie23 stycz­nia 2013 roku, o godzi­nie 19, w Sali Kolum­no­wej w sie­dzi­bie Insty­tutu Histo­rycz­nego UW, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 26/28, odbę­dzie się wie­czór poświę­cony Ryszar­dowi Kapu­ściń­skiemu w 6 rocz­nicę Jego śmierci. Ser­decz­nie zapra­szamy. Szcze­góły na załą­czo­nym plakacie.