Wie­czór poświę­cony Ryszar­dowi Kapu­ściń­skiemu w 7 rocz­nicę Jego śmierci

wpis w: Uncategorized | 0
zaprFRK14_42x20:Layout 123 stycz­nia 2014 roku, o godzi­nie 19, w Sali Kolum­no­wej w sie­dzi­bie Insty­tutu Histo­rycz­nego UW, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 26/28, odbę­dzie się wie­czór poświę­cony Ryszar­dowi Kapu­ściń­skiemu w 7 rocz­nicę Jego śmierci. Ser­decz­nie zapra­szamy. Szcze­góły na załą­czo­nym plakacie.