Kapitula-SRK-30.12.2010

Spo­tka­nie kapi­tuły Sty­pen­dium im. Kapu­ściń­skiego.
Sie­dzą od lewej: Ali­cja Kapu­ściń­ska, Hanna Krall, Mał­go­rzata Szej­nert, Sła­wo­mir Popo­wski, Elż­bieta Sawicka i Mariusz Szczygieł